Patrullbåten Hugin

Hugin byggdes 1978 vid Bergens Mekaniske Verksteder i Norge, och togs ur tjänst år 2001 då 18:e patrullbåtsdivisionen lades ned. Hugin utgör den första patrullbåten i en serie om 16 och tillhörde örlogsflottans lättare ytstridsfartyg. Hon hade stor eldkraft i förhållande till sin ringa storlek och användes i marinen för uppdrag inom ubåtsjakt, minering, eskort och spaning. Hugin nyttjades även för civila övervaknings- och sjöräddningsuppdrag.
* Patrullbåten Hugins insida är stängd på grund av renovering.