Jagaren Småland 1952

Jagaren Småland är det största musealt bevarade örlogsfartyget i Skandinavien. Hon byggdes vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg 1952, överlämnades till marinen 1956 och togs ur tjänst 1979. Vid leverans var hon tillsammans med systerfartyget Halland världens första jagare med sjörobotar. Besättning i fredstid var 272 man.

Idag anordnas arrangemang för mindre sällskap både i officersmässen och i högbåtsmannamässen. Här finns mer information om våra marina event!