Bogserbåten Herkules

Bogserbåten Herkules är en hamnbogserare byggd 1939 på Öresundsvarvet i Landskrona för CL Hansson Stuveri AB i Göteborg. Med sin dieselmotor på 750 hk var hon vid leveransen den starkaste bogseraren i Göteborgs hamn och den första bogserbåten som utrustades med en KaMeWa-propeller; en propeller med vridbara blad för reglage av fram och back genom att vinkeln på propellerbladet ändrades. Herkules är byggd i brytningstiden mellan ång- och motordrift och fick dieselmotor redan från början men fick behålla ångbåtarnas karaktäristiska höga skorsten. Numera är hon även klassad för passagerartrafik och K-märktes år 2002 då hon ansågs som synnerligen värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

I samband med att Herkules fyllde 75 år den 23 augusti 2014 så skrev Bertil Söderberg en artikel om fartyget i tidningen Länspumpen. Artikeln finns att läsa här. Bogserbåten går att hyra för privatpersoner och företag som vill ta sig en skärgårdstur. Besök www.herkules.o.se för bokning och vidare information.