Ubåten Nordkaparen

Ubåten Nordkaparen är av Drakenklass och byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö med leverans till marinen 1962. Hon skiljer sig från tidigare typer främst i fråga om akterskeppet som har gjorts strömlinjeformat och försetts med ett korsroder. Nordkaparen försågs även med en stor, långsamt gående propeller vilket gav en tystare gång jämfört med tidigare dubbelpropellrar. Hon utrustades också med system för trådstyrning av torpederna, vilka lagrades i ett revolvermagasin som förenklade samt minskade tiden för torpedtubernas omladdning. Ubåten är även utrustad med en torpedkran på fördäck för att kunna bärga övningstorpeder.

En utställning om livet under ytan

2014 var det premiär för den nya basutställningen Livet under ytan som ger en inblick i hur det var att leva ombord en ubåt som patrullerade svenska farvatten under en tidsepok av kapprustning, järnridåer och kärnvapenhot. Stig ner och upplev de klaustrofobiska utrymmena och känn doften från de dieselelektriska motorerna. Få en känsla av hur det var att dyka 150 meter rakt ner i havsdjupet. Lyssna på det karaktäristiska ljudet från hydrofonen som varnar för främmande undervattensfarkoster och torpedanfall. Vågar du mönstra på?