Hoppa till huvudinnehåll
Maritiman Göteborg

SMHA

Sveriges Militärhistoriska Arv

SMHA - Sveriges militärhistoriska arv

Maritiman är stolt medlem i Sveriges militärhistoriska arv; ett nätverk bestående av 27 statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider. Helene Rånlund är chef för SMHA's kansli.

Maritiman & SMHA

I Göteborg finns det två anläggningar som får statligt stöd från Sveriges militärhistoriska arv; Maritiman och Aeroseum. På Maritiman är det jagaren Småland och ubåten Nordkaparen som ligger i blickfånget för det nationella intresset medan Aeroseum visar upp en av Flygvapnets världsunika bergshangarer. På webbplatsen för SMHA kan du läsa mer om Sveriges militärhistoriska sevärdheter, vilka aktiviteter som anordnas runt om i landet eller lära dig mer om kalla kriget.